Ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Konopnica – 28 września 2019 r.

Dwanaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Konopnica wzięło udział w ćwiczeniach doskonalących umiejętności prowadzenia działań oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy zorganizowanych na terenie strażnicy OSP Konopnica. Zasadniczym celem ćwiczeń zorganizowanych w formie rajdu ćwiczebnego było podniesienie poziomu prowadzenia działań realizowanych na poszczególnych etapach gdzie każda z uczestniczących jednostek realizowała wyznaczone zadania operacyjno-techniczne. Zastępy po przybyciu na miejsce koncentracji uczestniczyły w przeglądzie i ocenie stanu technicznego pojazdu wraz z wyposażeniem, weryfikacji uprawnień do udziału w działaniach oraz sprawdzeniu posiadanych środków łączności radiowej.  Następnie ćwiczący przystępowali do prowadzenia działań związanych z udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. Działania obejmowały wykorzystanie posiadanego wyposażenia w niesieniu pomocy poszkodowanym osobom – nieprzytomnym, z urazami kończyn oraz wymagającym użycia defibrylatora. Następnie przeprowadzono omówienie zasad prowadzenia działań związanych z likwidacją zanieczyszczeń ropopochodnych oraz pozostałych na drogach po zakończonych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ćwiczenia zakończono omówieniem i podsumowaniem przebiegu przez Komendanta Gminnego Pana Tomasza Wójcika – pełniącego funkcję kierownika ćwiczeń. W przeprowadzonym rajdzie ćwiczebnym uczestniczyły jednostki: OSP Konopnica, OSP Kozubszczyzna,  OSP Marynin, OSP Motycz, OSP Motycz Leśny, OSP Pawlin, OSP Radawczyk Drugi, OSP Radawiec Duży, OSP Szerokie, OSP Tereszyn, OSP Uniszowice, OSP Zemborzyce Tereszyńskie.

 

foto: mł. bryg. Adam Pietrzak

tekst: mł. kpt. Marcin Rozwałka

Skip to content