Ćwiczenia zgrywające jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu lubelskiego

W dniach 17-18 września br. na terenie byłej szkoły podstawowej w Starych Wierzchowiskach, gmina Bełżyce odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie współdziałania zastępów, a także podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych jednostek osp włączonych do ksr-g, w tym plutonu ratowniczego „OSP Lublin”.

 

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar budynku szkoły, który objął pomieszczenia na pierwszym piętrze. Po przeprowadzeniu ewakuacji przez kadrę placówki stwierdzono brak 5 osób. W celu urealnienia założenia zastosowano środki pozoracji w postaci: zadymienia przy użyciu wytwornic dymu, rozmieszczeniu w budynku pozorantów, manekinów, a także butli na gaz propan-butan.

 

Jednostki zostały podzielone na pięć grup. Kierujący Działaniem Ratowniczym był wybierany z grona ćwiczących strażaków. Wszystkie grupy prowadziły zbliżone do siebie działania polegające na: sprawieniu linii gaśniczych, przeszukiwaniu pomieszczeń, ewakuacji poszkodowanych ze strefy niebezpiecznej, udzielenia im pierwszej pomocy medycznej, a także organizacji lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Składamy serdeczne podziękowania na ręce Burmistrza Bełżyc Pana Ireneusza Łucki za udostępnienie obiektu oraz wsparcie logistyczne podczas organizacji oraz realizacji ćwiczeń. Podziękowania składamy również jednostce OSP w Bełżycach za pomoc w przygotowaniu pozoracji oraz za zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

Zdjęcia: kpt. Marcin Rozwałka

Skip to content