Strażacy podczas wnoszenia linii wężowych do budynku w ramach ćwiczeń doskonalenia zawodowego

Ćwiczenia z prowadzenia działań gaśniczych w budynkach wysokich

W ramach realizacji zajęć doskonalenia zawodowego strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Lublinie przeprowadzili ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań gaśniczych w budynkach wysokich. Zajęcia miały na celu doskonalenie umiejętności rozwijania linii gaśniczych po klatkach schodowych. Kluczowym elementem pozwalającym szybko podjąć skuteczne działania gaśnicze jest efektywne sprawianie linii wężowych. Wyćwiczenie tych umiejętności przygotowuje ratowników do gaszenia pożarów m. in. w budynkach mieszkalnych. Ćwiczenia zrealizowano na terenie Domu Studenckiego UMCS ?Helios? przy ul. Czwartaków w Lublinie.

 

Zdjęcia: kpt. Damian Bednarczyk
Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

 

Skip to content