Strażacy wspinają się po ściance

Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego

W ramach zajęć doskonalenia zawodowego strażacy wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego ?Lublin-2? przeprowadzili w dniu 2 lutego 2021 roku zajęcia z zakresu poruszania się po linach z użyciem przyrządów zaciskowych. Zajęcia przeprowadzono z wykorzystaniem infrastruktury zlokalizowanej w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Lublinie.

Do działającej na bazie JRG Nr 2 w Lublinie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego ?Lublin 2? należy 28 funkcjonariuszy. Jest to jedyna grupa wysokościowa na terenie województwa lubelskiego.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

Zdjęcia: JRG Nr 2 w Lublinie

 

Skip to content