Ćwiczenia SGRW-N w zalanym kamieniołomie

W grudniu 2021 r. w zalanym kamieniołomie Gródek w Jaworznie w woj. śląskim odbyły się zajęcia doskonalenia zawodowego strażaków wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego. W kamieniołomie znajduje się wiele zatopionych obiektów, co umożliwiło przeprowadzenie wartościowych i bezpiecznych ćwiczeń.

 

Zajęcia rozpoczęły się od części teoretycznej w trakcie której szeroko omówiono zasady bezpieczeństwa podczas nurkowań w przestrzeniach zamkniętych. Poruszono także zagadnienia dotyczące korzystania z gazów potrzebnych do bezpiecznego wykonania tego typu prac podwodnych.

 

Podczas części praktycznej nurkowie przeprowadzili oględziny zatopionych obiektów pod kątem możliwości założenia na nie zawiesi i stropów. Strażacy doskonalili również umiejętności z zakresu nurkowania w przestrzeniach zamkniętych, oceny możliwości ewentualnego wydobycia obiektów na powierzchnię oraz ewakuacji osób w nich uwięzionych.

 

Wszyscy nurkowie, którzy uczestniczyli w szkoleniu wykonali zaplanowane założenia prawidłowo potwierdzającym tym swoje wysokie umiejętności.

 

 

Zdjęcia i film: JRG Nr 4 w Lublinie

Opracowanie: mł. asp. Marcin Fatla i st. kpt. Andrzej Szacoń

Skip to content