Ciężki samochód gaśniczy dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bełżycach.

22 września 2011 roku środki Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bełżycach zostały wzmocnione nowym, ciężkim wozem bojowym marki MAN.

 

Pojazd wyposażony do prowadzenia działań chemiczno – ekologicznych z napędem uterenowionym (4×4) został zakupiony w ramach realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie projektu: "Poprawa bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego" przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej co zostało uwidocznione w postaci stosownych oznaczeń umieszczonych na pojeździe. 

 

Całe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej VI: Środowisko i Czysta Energia Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content