Brandmajster Kazimierz Sawicki

Kazimierz Sawicki (1846-1916) Komendant Lubelskiej Straży Ogniowej 1896 ? 1915 
 
Historia odnalezienia grobu Komendanta, wiąże się z poszukiwaniami mogił uczestników Powstania Styczniowego 1863 roku, prowadzonymi przez wicedyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Numer 2 w Lublinie ? Pana Benona Bujnowskiego. To właśnie podczas oględzin prowadzonych na lubelskich cmentarzach, niestrudzony w swych poszukiwaniach i odkrywaniu historii Lublina Pan Benon zdołał odczytać z zapomnianej i porośniętej mchem, płyty grobowej informacje dotyczące osoby brandmajstra Kazimierza Sawickiego. Swym niecodziennym odkryciem bezzwłocznie podzielił się z dowództwem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
 
Ponieważ stan pomnika – opuszczonego i być może od wielu lat zapomnianego, wymagał 
dokonania oczyszczenia z porastającego napisy mchu, liści i innych zanieczyszczeń, do wykonania tej odpowiedzialnej pracy został wyznaczony Wydział – Kwatermistrzowsko Techniczny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Ze swego zadania zespół „konserwatorski” wywiązał się wzorowo, pomimo skromnych możliwości i użycia podstawowych środków technicznych płyta grobowa została dokładnie oczyszczona, a  znajdujące się na niej napisy znów stały się czytelne. 
 
Na temat działalności Komendanta Kazimierza Sawickiego możemy odnaleźć wiele interesujących informacji w książce autorstwa dr Stanisława Dziwisza „Lubelska straż pożarna 1873 – 1945” wydanej w roku 2010 nakładem wydawnictwa I-F DRUKARNIA Bogusława Karzyńska-Woźniak. Możemy dowiedzieć się między innymi, iż wielokrotnie osobiście brał udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów w Lublinie. Aktywnie uczestniczył w przedsięwzięciach mających na celu pozyskanie środków na zakup nowoczesnego wyposażenia i sprzętu gaśniczego dla lubelskich strażaków. Nie bez znaczenia pozostawało również dowodzenie w okresie trudności jakie przeżywała tutejsza straż pożarna w związku z wybuchem I Wojny Światowej, problemami kadrowymi czy pozyskaniem środków na bieżące potrzeby i funkcjonowanie ówczesnej Komendy. Brandmajster Kazimierz Sawicki zmarł w wieku 70 lat 6 maja 1916 roku, jego grobowiec znajduje się na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

 

tekst,foto: mł.ogn. Marcin Rozwałka

Skip to content