Bezpieczne szkoły w Lublinie

Od stycznia bieżącego roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej uczestniczy w realizacji projektu: “Bezpieczna szkoła w strefie Schengen". Projekt jest wspólną inicjatywą Gminy Lublin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa szkół i placówek oświatowych   w Lublinie. Pozwoli szkołom i placówkom oświatowym przygotować się na ewentualne sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.  

 
Kluczowym działaniem projektu będzie obowiązkowe przeszkolenie wszystkich pracowników administracyjnych i dydaktycznych szkół i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa (około 10 tys. osób). Opracowana zostanie procedura dla kadry szkół       i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji. Ponadto wykonane zostaną m.in. filmy instruktażowe skierowane do dzieci i młodzieży oraz strona internetowa projektu.  
 
Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej będą uczestniczyli w kursach języka angielskiego i ukraińskiego, a także w szkoleniach dot. przepisów Schengen. Podniesienie wiedzy i umiejętności w tym zakresie  pozwoli na bardziej efektywne działanie naszych pracowników, w zakresie współpracy ze służbami z innych krajów, dzielenia się doświadczeniami i wdrażania efektywnych rozwiązań.  

Ponadto zadaniem KMPSP jest wsparcie Urzędu Miasta w zakresie opracowania procedury dla szkół. Znajomość procedury przez kadrę szkolną pozwoli na właściwe i metodyczne zachowanie osób odpowiedzialnych za zdrowie i życie uczniów, w tym sprawne współdziałanie z odpowiednimi służbami.  

Należy podkreślić, że tego typu działania są pionierskie w skali kraju. Dotychczas w Polsce nie realizowano działań szkoleniowych w przedmiotowym zakresie na tak dużą skalę, tj. obejmującą wszystkich pracowników szkół, zarówno pedagogicznych, jak i administracyjnych.  Projekt pozwoli na zaimplementowanie przy pomocy systemu edukacji działań, dzięki którym polskie społeczeństwo będzie świadome zagrożeń i prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa.

 

Skip to content