Statystyki

Liczba wyjazdów jednostek PSP oraz OSP od początku miesiąca do dnia 02-08-2019

Pożary:  ………………………… 10

Miejscowe zagrożenia …….. 12

Alarmy fałszywe …………….. 1

RAZEM …………………………. 23

 

Wyjazdy od początku roku …………………………. 3423