Dotacje MSWiA

Załączniki: Załącznik nr 1 - Wzór tabeli - zapotrzebowanie Załącznik nr 2 - Zakres przedmiotowy dotacji (asortyment) Załącznik nr 3 - Arkusz remonty Załącznik nr 4 - pismo KG PSP w sprawie remontów strażnic Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu ...