Życzenia od Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie …..