Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego w Wydziale Finansów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie