Wynik naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Finansów w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie na zastępstwo za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

     Informacja (plik *.PDF)

Skip to content