Wizyta Mołdawskiej Straży Pożarnej

W dniach 23-26 września br. na zaproszenie wójta gminy Konopnica, gościła na terenie powiatu lubelskiego delegacja z Mołdawii realizująca wspólny projekt „Samopomoc lokalna na rzecz bezpieczeństwa". Projekt ten dotyczy utworzenia grup samopomocowych do spraw bezpieczeństwa w czterech peryferyjnie położonych miejscowościach północno-centralnej części Mołdawii. Punktem odniesienia funkcjonowania grup są polskie Ochotnicze Straże Pożarne. W Mołdawii ruch ten nie istnieje, jednak doceniając jego znaczenie zainteresowanie gości skoncentrowane było na organizacji prawnej i funkcjonowaniu ochotniczych straży pożarnych. W dniach 23-24 września mieli oni okazję wizytowania jednostek OSP w gminach Konopnica i Niemce. W dniu 25 września delegacja przyjęta została przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Mirosława Hałasa, który zaprezentował rozwiązania prawne tworzenia i funkcjonowania OSP oraz powiązanie z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym w naszym kraju. 

 

Z dużym zainteresowaniem delegacja zwiedziła miejscową jednostkę ratowniczo-gaśniczą dzieląc się swymi doświadczeniami i uwagami. A w dniu 26 września goście uczestniczyli w organizowanych przez komendę ćwiczeniach jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie gminy Konopnica. Efektem projektu powinno być stworzenie Mołdawskich struktur ochotniczego pożarnictwa. 

 tekst: st. bryg. Mirosław Hałas

Skip to content