Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W dniu 3 marca 2017 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski spotkali się z szefami służb mundurowych województwa lubelskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach oraz Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Marek Małkowski.

Wizyta rozpoczęła się od odprawy, podczas której poruszono kwestię programu modernizacji służb mundurowych. Następnie Minister Mariusz Błaszczak uhonorował medalami „Młodego Bohatera” Patryka i Daniela z Zofiboru w woj. lubelskim – braci, którzy dzięki godnej naśladowania postawie pomogli ocalić swoją rodzinę z pożaru oraz w asyście Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszka Suskiego wręczył wyróżnienie strażakowi z KM PSP w Chełmie st. ogn. Henrykowi Jabłońskiemu, który  w czasie powrotu ze służby udzielił pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie, ratując mu życie. 

Kolejnym elementem wizyty było uroczyste przekazanie pojazdów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, a także wręczenie promes dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnim etapem spotkania był udział Ministra Mariusza Błaszczaka w lekcji bezpieczeństwa przeprowadzonej w nowo otwartej sali edukacyjnej „Ognik”, przeznaczonej do realizacji programu nauki bezpiecznych zachowań w codziennym życiu, podstaw ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, znajdującej się w obiekcie JRG Nr 4 w Lublinie.


Zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin
 
 
Skip to content