Przekazanie samochodu OSP Radawiec Duży

Uroczyste przekazanie samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawcu Dużym

Dnia 28 kwietnia 2024 r. na terenie gminy Konopnica odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 

W uroczystości wzięli udział:

 

  • bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko – Z-ca Komendanta Głównego PSP,
  • bryg. Rafał Goliszek – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
  • st. bryg. Marek Fiutka – Komendant Miejski PSP w Lublinie,
  • bryg. Adam Pietrzak – Dowódca JRG w Bełżycach,
  • Pan Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica,
  • Ksiądz Marcin Turowski – Kapelan OSP z gminy Konopnica,
  • Pan Bartosz Dąbrowski – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSPRP.

 

Zdjęcia: bryg. Adam Pietrzak

Opracowanie: mł. kpt. Bartłomiej Pytka

 

Skip to content