Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla JRG Bychawa.

W dniu 28 września 2012 roku odbyło się przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 wraz ze specjalistycznym wyposażeniem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej do Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bychawie.

 

 

 
Samochód został zakupiony, w ramach projektu pod tytułem:  ,,POPRAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO NA OBSZARZE MIASTA LUBLIN I POWIATU LUBELSKIEGO” w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III: bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
 
Całkowity koszt zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie wynosi 957 960,00 zł (po przetargu), z czego 85% to środki unijne, a kwota 15 % stanowi wkład własny.
 
 
Pojazd oznakowano, iż został zakupiony przy finansowym wsparciu UE, podobne adnotacje umieszczono we wszystkich materiałach prasowych i promocyjnych informujących społeczeństwo o zakupie nowego sprzętu przez, tutejszą komendę.
 
 

 

 

 

 

Zobacz więcej …

 

Skip to content