Uroczystość wręczenia promes na zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych województwa lubelskiego

9 lipca 2020 r w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której zostały wręczone potwierdzenia finansowania zakupów 36 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Przedmiotem finansowania jest 35 średnich samochodów o wartości jednostkowej 760 tys. zł oraz jeden lekki samochód o wartości 400 tys. zł.

W latach poprzednich w województwie lubelskim sfinansowano w ramach dotacji zakup następującej liczby pojazdów pożarniczych dla OSP: 2016 ? 8 szt.; 2017- 12 szt. 2018 ? 21 szt.; 2019 ? 32 szt.

Beneficjentami są zarówno jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (28 jednostek) jak i jednostki OSP spoza systemu (8 jednostek).

Łączna wartość projektu to 27 mln zł w tym łączna kwota dofinansowania z budżetu państwa: 19,5 mln zł natomiast udział własny samorządów i OSP 7,5 mln zł.

Na dotacje budżetu państwa składa się:

? Dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 3,9 mln zł

? Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: 13,9 mln zł.

? Dotacja Komendanta Głównego PSP (środki z firm ubezpieczeniowych przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej pozostające w dyspozycji KG PSP): 1,7 mln zł.

 

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku wiceprezesowi Rady Ministrów, ministrowi Aktywów Państwowych ? Jackowi Sasinowi. Następnie podniesiono flagę państwową oraz odegrano hymn narodowy.

 

Wręczenia promes dokonali: wiceprezes Rady Ministrów, minister Aktywów Państwowych ? Jacek Sasin, komendant główny PSP ? nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz prezes zarządu WFOŚiGW w Lublinie ? Paweł Gilowski.

 

W uroczystości udział wzięli także m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych ? Artur Soboń; posłowie na Sejm RP ? Jerzy Bielecki, Przemysław Czarnek, Sławomir Skwarek, Sylwester Tułajew; senatorowie RP ? Jerzy Chróścikowski i Stanisław Gogacz, prezes PFRON ? Krzysztof Michałkiewicz, wojewoda lubelski ? Lech Sprawka, wicemarszałek województwa lubelskiego ? Zbigniew Wojciechowski, wicewojewoda lubelski ? Robert Gmitruczuk, dyrektor wykonawczy Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP ? dh Grzegorz Szyszko, lubelski komendant wojewódzki PSP ?  nadbryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP województwa lubelskiego.

 

W swoich wystąpieniach wicepremier Jacek Sasin, komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz prezes zarządu WFOŚiGW Paweł Gilowski wskazali istotną rolę jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dla sprawnego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa w Polsce. Podziękowali także druhom OSP za zaangażowanie w akcjach ratowniczo ? gaśniczych, szczególnie w ostatnim okresie podczas działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków nawałnic.  Podkreślili jak potrzebna dla systemu ratownictwa jest współpraca jednostek Państwowej Straży Pożarnej z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz wyposażenie w nowy sprzęt, który pozwoli prowadzić akcje ratowniczo ? gaśnicze jeszcze sprawniej i bezpieczniej.

Z terenu powiatu lubelskiego promesy otrzymały jednostki OSP Kozubszczyzna oraz OSP Moszenki.

 

Opracowanie: Marcin Wawruszak ? KW PSP Lublin, zdjęcia: mł. kpt. Marcin Rozwałka ? KM PSP Lublin.

Skip to content