Strażacy na drabinie

Pożar domu jednorodzinnego przy ulicy Przemysłowej w Bełżycach

13 lutego 2021 roku o godzinie 18:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie otrzymało zgłoszenie o pożarze w domu jednorodzinnym przy ul. Przemysłowej w Bełżycach. Po dojechaniu na miejsce zastępów PSP stwierdzono pożar sadzy w przewodzie kominowym. Strażacy ugasili pożar z wykorzystaniem lancy gaśniczej ? kominowej.

Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru była niedrożność przewodu kominowego.

W działaniach gaśniczych brało udział trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach.

 

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA DROŻNOŚCI PRZEWODÓW KOMINOWYCH!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

Zdjęcia: JRG Bełżyce

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

 

Skip to content