Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie

W dniu 15 października 2018 r. odbyło się uroczyste powołanie na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie st. kpt. Rafała Goliszka. Wręczenia aktu powołania dokonał Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski.

St. kpt. Rafał Goliszek z pożarnictwem związany jest od 2003 r., a do służby stałej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie został przyjęty 1 sierpnia 2005 roku, jako absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Swoją drogę zawodową rozpoczął jako starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Lublinie, a następnie przez szereg lat pełnił służbę w JRG Nr 4. W maju 2009 r. ukończył studia w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i uzyskał tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa, a w 2012 r. studia magisterskie w specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego. W marcu 2013 r. zostały mu powierzone obowiązki, a we wrześniu 2013 r. objął stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG Nr 1. W tym okresie służby, związanym z działalnością Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, ukończył również studia podyplomowe pn. „Bezpieczeństwo energetyki jądrowej” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Następnie, w lutym 2018 r., zostały mu powierzone obowiązki Dowódcy JRG Nr 4, a stanowisko to objął z dniem 1 sierpnia 2018 r.

  

tekst: Justyna Cichosz-Sobolewska,
foto: mł. kpt. Marcin Rozwałka

 

Skip to content