Pożegnanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie st. bryg. Witolda Zborowskiego

W dniu 31 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. mgr. inż. Witolda Zborowskiego – Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Obecni na uroczystości Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. mgr inż. Grzegorz Alinowski oraz Komendant Miejski PSP w Lublinie mł. bryg. mgr inż. Marek Fiutka dokonali podsumowania długoletniej służby odchodzącego funkcjonariusza oraz złożyli podziękowania za ponad 35 lat pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej, podkreślając min. udział w działaniach podczas pożaru w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. W spotkaniu wzięli udział również pracownicy Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz inni zaproszeni goście.

W czasie uroczystości odczytany został przebieg służby st. bryg. mgr. inż. Witolda Zborowskiego. Swoją drogę zawodową związał z ochroną przeciwpożarową od 1982 roku, kiedy rozpoczął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i ukończył je w stopniu podporucznika pożarnictwa. W 1987 r. objął stanowisko zastępcy komendanta w Komendzie Rejonowych Straży Pożarnych w Szczytnie. W latach 1989 – 1992 pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta w Komendzie Rejonowych Straży Pożarnych w Ostródzie, a następnie do 1994 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Lublinie jako dowódca zmiany. Od 1994 r. do 2001 r. pracował w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, a w okresie od 2001 do 2003 roku został oddelegowany do pracy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowisko dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. W 2003 r. wrócił do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie, najpierw w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym, a następnie w Wydziale Kwatermistrzowskim. Od roku 2008 do chwili odejścia na zaopatrzenie emerytalne zajmował stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Lublinie.

Skip to content