Pożegnanie Pana Krzysztofa

27 lutego 2018 roku odbyło się oficjalne pożegnanie przechodzącego w stan zaopatrzenia emerytalnego St. kpt. Krzysztofa Molendy. Swoją służbę stałą w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 1 sierpnia 1992 r. jako absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Został mianowany na stanowisko dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, a następnie od 31 maja 1995 r. na stanowisko dowódcy sekcji. Od 1 maja 1998 r. aż do chwili obecnej zajmował stanowisko dyżurnego operacyjnego, najpierw w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, a po przekształceniach od 1 stycznia 1999 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

St. kpt. Krzysztof Molenda w całym okresie służby wykonywał zadania z zakresu działania pionu operacyjnego, a w szczególności Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego. Dał się poznać jako energiczny i pracowity funkcjonariusz, a powierzone mu, bardzo odpowiedzialne, obowiązki realizował na wysokim poziomie, nie tylko ze względu na dobre, merytoryczne i praktyczne, przygotowanie zawodowe, ale również dzięki szczególnym predyspozycjom osobowym: umiejętności współpracy w zespole, zdyscyplinowaniu, asertywności oraz niezbędnym na tym stanowisku opanowaniu i zdolności podejmowania trafnych decyzji w warunkach stresowych. Emocjonalny stosunek rozmówców czy presja czasu nigdy nie obniżały poziomu wykonywanych przez niego zadań. Długoletnie doświadczenie st. kpt. Krzysztofa Molendy na tak specyficznym stanowisku niewątpliwie było ważnym elementem funkcjonowania całego zespołu i sprawiało, że był i pozostanie bardzo wartościowym członkiem załogi.

 tekst: Justyna Cichosz-Sobolewska, foto: Marcin Rozwałka
Skip to content