Pożegnanie Komendanta Mirosława Hałasa

W dniu 13 maja 2016 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego ze służby Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Mirosława Hałasa. W dniu 4 kwietnia br. złożył on raport o zwolnienie ze służby w Państwowej Straży Pożarnej, a Komendant Główny PSP rozpatrzył go pozytywnie, wydając decyzję zwalniającą ze służby z dniem 30 kwietnia 2016 r. 

W uroczystości wzięli udział m.in.: Krzysztof Żuk  – Prezydent Miasta Lublin, Paweł Pikula  – Starosta Lubelski, wójtowie gmin i burmistrzowie miast powiatu lubelskiego, dziekan komendantów powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego wraz z delegacją, przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, a także emeryci pożarnictwa oraz funkcjonariusze i pracownicy KM PSP w Lublinie. Przybyli goście w krótkich i serdecznych słowach podziękowali st. bryg. Mirosławowi Hałasowi za wieloletnią współpracę oraz wręczyli adresy okolicznościowe. 

W trakcie uroczystości przedstawiono przebieg służby odchodzącego funkcjonariusza. St. bryg. Mirosław Hałas swoją drogę zawodową związał ze Strażą Pożarną 1 sierpnia 1987 r., rozpoczynając studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył je 23 maja 1992 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa  oraz, jako pierwszy rocznik w historii PSP, nowy stopień oficerski młodszego kapitana. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w dniu 1 lipca 1992 r., na samodzielnym stanowisku ds. kontrolno-rozpoznawczych w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. Następnie, 5 września 1995 r., powołany został na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach, gdzie pełnił służbę przez trzy lata.

16 kwietnia 1998 r. powołany został na stanowisko Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. Od 1 stycznia 1999 r., kiedy w życie weszły przepisy wprowadzające reformę administracji publicznej i w miejsce komend rejonowych zostały utworzone komendy miejskie i powiatowe, pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.

Z dniem 1 lipca 1999 r. powołany został na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. W trakcie swojej służby zajmował w większości stanowiska związane z zarządzaniem i administrowaniem, wymagające w głównej mierze koncentracji na zadaniach z zakresu pozyskiwania sprzętu specjalistycznego, którego deficyt w pierwszych latach XXI wieku był bardzo dotkliwy. Na przestrzeni tego czasu, dzięki wszechstronnym i długofalowym działaniom na rzecz pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, możliwa była wymiana pojazdów i sprzętu we wszystkich jednostkach ratowniczo-gaśniczych komendy. Początkowo były to środki samorządowe oraz środki z funduszy ochrony środowiska, nieco później w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej, min. z programów INTERREG oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Po wielu latach starań, zrealizowana została także kluczowa inwestycja: budowa nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie,  która została oddana do użytku w lipcu 2010 r. W chwili obecnej w komendzie działają 4 grupy specjalistyczne: ratownictwa wodno-nurkowego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego i technicznego, tworzone przez kilkanaście ostatnich lat, stopniowo wyposażane w odpowiedni sprzęt i szkolone, aby osiągnąć wymagane standardy. Dzięki innowacyjnemu podejściu do funkcjonowania i zadań ochrony przeciwpożarowej st. bryg. Mirosław Hałas wprowadzał pionierskie rozwiązania min. tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego na wiele lat przed wdrożeniem tego rozwiązania w całym kraju. W 2013 r. zorganizował uroczystość obchodów 140-lecia Lubelskiej Straży Pożarnej i nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Jest znany ze szczególnej atencji dla sprawności fizycznej i regularnego uprawiania sportów. Reprezentował województwo lubelskie w piłce siatkowej, zdobywając wraz z drużyną naszego województwa w 1999 r. mistrzostwo Polski strażaków oraz kilkakrotnie zajmując czołowe lokaty.

W całym okresie swojej służby był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany: m.in.: Srebrną Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Znakiem Związku, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz honorowymi medalami marszałka województwa lubelskiego i Prezydenta Lublina.  

Fotogaleria

foto: mł. ogn. M. Rozwałka

Skip to content