Pożegnanie Andrzeja Szerafina

W dniu 29 września 2014 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne Dowódcy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Nr 2 w Lublinie st. kpt. Andrzeja Szerafina. Służbę w straży pożarnej rozpoczął on w 1987 r., jako strażak w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

Po roku pracy zdał egzaminy do Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, którą ukończył w 1990 r. Jako absolwent szkoły pożarniczej został mianowany na stanowisko inspektora, a następnie dowódcy sekcji, najpierw w Zawodowej Straży Pożarnej w Lublinie, a po powstaniu Państwowej Straży Pożarnej w 1992 r., w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Lublinie. Z tą jednostką był związany aż do 2004 r. tworząc między innymi początki ratownictwa wysokościowego w lubelskiej straży. Następnie został przeniesiony do Wydziału Kwatermistrzowskiego, gdzie zajmował kolejno stanowiska: starszego inspektora, kierownika sekcji i naczelnika wydziału. St. kpt. Andrzej Szerafin wniósł szczególnie duży wkład w budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 przy ul. St. Węglarza w Lublinie, a na jego barkach spoczywała zdecydowana większość obowiązków i odpowiedzialność za największą w ciągu ponad 20 lat inwestycję w lubelskiej straży. W 2010 r. został mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4, a w 2013 r. na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2. Andrzej Szerafin, oprócz ogromnego wkładu pracy, jaki wniósł w obecny wizerunek naszej komendy, był również wspaniałym kolegą, na którego zawsze mogliśmy liczyć. Dziękujemy Ci Andrzeju. Nie zapominaj o nas.

 
tekst: bryg. Michał Badach
foto: mł. ogn. Marcin Rozwałka
Skip to content