Obchody Dnia Strażaka 2015

4 maja 2015 roku,  w dniu św. Floriana, pod pomnikiem strażaków Lubelszczyzny poległych za ojczyznę w latach 1939 – 1950, wieniec złożyła delegacja pod przewodnictwem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Tadeusza Milewskiego. W skład delegacji wchodzili: Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP dh Tadeusz Szyszko, Komendant Miejski PSP w Lublinie st. bryg. Mirosław Hałas, Zastępca Komendanta Miejskiego st. bryg. Witold Zborowski, naczelnik wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Lublinie bryg. Dariusz Gawlik, st. ogn. w stanie spoczynku Józef Puderecki. Wartę honorową pod pomnikiem wystawili strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Lublinie.

 

tekst, foto: mł. ogn. Marcin Rozwałka

Skip to content