Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności

Projekt: "Poprawa bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego."

 

 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej VI: Środowisko i Czysta EnergiaDziałanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska projekt pn. „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego”. W jego ramach zamierzamy zakupić trzy ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem uterenowionym (4 x 4) z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno – ekologicznych przewidzianych dla podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych:

 

- JRG w Bychawie – realizacja w 2012 r..  
- JRG w Bełżycach – realizacja w 2011 r., 
- JRG Nr 2 w Lublinie – odbiór pojazdu do 30.IX.2010 r., 
 
 

 Wartość ogólna projektu wynosi 3 016 420 PLN. Kwota dofinansowania wyniesie 2 563 957 PLN (85 % kosztów kwalifikowanych projektu).Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie działań ratowniczo-gaśniczych na wypadek pożarów oraz nagłych sytuacji zagrażających środowisku, jak m.in. zabezpieczenie i neutralizacja substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych itp. porzuconych, uwolnionych w obrębie obszarów leśnych i na innych terenach, usuwania wycieków substancji ropopochodnych po wypadkach drogowych, zbieranie i neutralizacja różnego rodzaju zanieczyszczeń na ciekach i zbiornikach wodnych. Realizacja tych zadań spowoduje ograniczenie rozmiarów mogących zaistnieć zagrożeń o charakterze pożarowym, czy chemiczno-ekologicznym, poprzez skrócenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia, doposażenie strażaków w niezbędny sprzęt który umożliwi im podjęcie skutecznych i bezpiecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

 

 
Terenem działania KM PSP w Lublinie jest obszar miasta Lublin i powiatu lubelskiego. W rejonie zabezpieczanym przez KM PSP Lublin znajdują się przyrodnicze obszary chronione, tj.: Kozłowiecki Park Krajobrazowy, Krzczonowski Park Krajobrazowy ze specjalnymi obszarami ochrony siedlisk w ramach sieci NATURA 2000 - Chmiel i Olszanka oraz Obszary Chronionego Krajobrazu: Chodelski, Czerniejowski, Doliny Ciemięgi i Kozi Bór.Doposażenie w specjalistyczny sprzęt ułatwi i usprawni realizację ustawowych zadań nałożonych na Państwową Straż Pożarną przy organizowaniu i prowadzeniu akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa na chronionym terenie.
 

 

 


     

 

 

 

Informacje

Termomodernizacja

Zarządzanie energią w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz budynkach podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych

 

 

 
Kontakt

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6,

20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

Oficer Prasowy:

 
Zimowe ZAGROŻENIA

Materiały przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dotyczące problematyki zagrożeń występujących w okresie zimy: Jak przygotować się do zimy, Bezpieczeństwo na lodzie, Jak przygotować się na podróż zimą(http://rcb.gov.pl/poradniki/).

Materiały Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczące korzystania z fajerwerków - (http://www.straz.gov.pl/porady/fajerwerki).

 
Zaświadczenie o zdarzeniu

Celem otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Lublina w kwocie 17 PLN oraz wypełnić i przesłać umieszczony poniżej wniosek. Jako tytuł wpłaty należy wpisać: "opłata skarbowa od zaświadczenia w KM PSP Lublin". 

 
Czad i ogień obudź czujność!

Tylko w roku 2015: 

 

7414

osób trafiło do szpitala (pożary + tlenek węgla),

512

osób zginęło w pożarach,

50

osób zmarło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

 
ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 77
Miejscowe zagrożenia: 184
Alarmy fałszywe: 30
   

Wszystkie:

291
 
 Aktualizacja
30 marca 2018 r.

Wyjazdy PSP oraz OSP do zdarzeń od początku roku:

1037